Hilo-eContract > Tin tức > Nguyên tắc hình thành hợp đồng điện tử

Nguyên tắc hình thành hợp đồng điện tử

21/09/2021

1. Nguyên tắc tự nguyện

Theo nguyên tắc này một hợp đồng điện tử được hình thành phải hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện thoả thuận giữa các chủ thể mà không chịu sự áp đặt ý chí của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Mọi sự tác động làm mất tính tự nguyện của các bên trong quá trình ký kết hợp đồng điện tử đều làm ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng.

Trong đó, quyền tự do hợp đồng sẽ bao gồm những nội dung sau:

+ Tự do lựa chọn bạn hàng, đối tác

+ Tự do thoả thuận các nội dung điều khoản trong hợp đồng;

+ Tự do lựa chọn thời điểm, địa điểm giao kết hợp đồng.

Tuy nhiên, quyền tự do ký kết hợp đồng sẽ bị giới hạn bởi các điều kiện sau:

+ Việc ký kết hợp đồng phải phục vụ cho hoạt động đã đăng ký hay các hoạt động hợp pháp

+ Các bên không được lợi dụng quyền tự do ký kết hợp đồng để thực hiện các hoạt động trái pháp luật.

Việc ký kết hợp đồng theo chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh là bắt buộc, tức là các đơn vị được nhà nước giao cho chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh thì có nghĩa vụ ký kết hợp đồng để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh đó.

+ Hai bên cùng có lợi

Việc thực hiện hợp đồng phải diễn ra với tinh thần trung thực, cùng nhau thoả thuận những điều khoản hợp đồng để hợp tác và cùng có lợi, bảo đảm sự tin cậy lẫn nhau giữa các bên trong quan hệ hợp đồng; không được lừa dối chèn ép nhau.

2. Nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

Các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng đều hoàn toàn bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ. Điều này thể hiện ở chỗ khi đàm phán để ký kết hợp đồng các bên đều có quyền đưa ra những yêu cầu, ràng buộc của mình và đều có quyền chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu, ràng buộc của bên kia, không bên nào có quyền ép buộc bên nào. Quan hệ hợp đồng chỉ được hình thành khi các bên thống nhất ý chí với nhau về các nọi dung điều khoản có trong hợp đồng.

Khi quan hệ hợp đồng đã hình thành, các bên đều có nghĩa vụ thực hiện đúng những điều khoản, nội dung của hợp đồng mà các bên đã cam kết (về đối tượng, số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa, dịch vụ; thời hạn thực hiện hợp đồng; thời hạn và phương thức thanh toán cùng các nội dung thỏa thuận khác;…). Bên nào không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo những thỏa thuận trong hợp đồng đều phải chịu trách nhiệm trước bên kia.

3. Nguyên tắc không trái pháp luật

Trong quan hệ hợp đồng các bên tham gia ký kết hợp đồng điện tử có quyền tự do thoả thuận các điều khoản của hợp đồng. Pháp luật hợp đồng tôn trọng ý chí của các bên. Tuy nhiên, ý chí của các bên tham gia giao kết chỉ được tôn trọng nếu ý chí đó là phù hợp với quy định của pháp luật. Không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Tùy theo tính chất của từng loại hợp đồng, mà pháp luật có những quy định khác nhau trong việc thực hiện hợp đồng.

Nói một cách dễ hiểu là các bên có quyền tự do thoả thuận nhưng mọi thoả thuận trong hợp đồng không được vi phạm những điều cấm của pháp luật mà phải phù hợp với các quy định của pháp luật.

– Các bên tham gia giao kết có quyền thỏa thuận về việc sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng.

– Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật giao dịch điện tử và pháp luật về hợp đồng.

– Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện, quy trình bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến nội dung của hợp đồng điện tử đó.

  

4. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

– Các bên tham gia giao kết có quyền thỏa thuận về việc sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng.

– Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật giao dịch điện tử và pháp luật về hợp đồng.

– Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện, quy trình bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến nội dung của hợp đồng điện tử đó.

Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ Hợp đồng điện tử xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO 

– Trụ sở Hà Nội: Tầng 6, Tòa HEC, Số 2/95 Chùa Bộc, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.

– Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 10, Đường C1, Phường 13, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

– Chi nhánh Hải Dương: Số 2 Đường Hồng Quang, Phường Quang Trung, TP Hải Dương

Hotline chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 29 29 62

 

Tin liên quan